Az országos mérésekről másképpen

Az országos mérésekről másképpen

Jelen írásommal nem az a célom, hogy átfogó tájékoztatást adjak az országos mérések rendszeréről, lebonyolításáról, eddigi adatainkról. Sokkal inkább az, hogy megismertessem  Önökkel iskolánk mérési gyakorlatát, praktikus tanácsokat adjak a tanulók és szülők számára.

Törvényi háttér:

A 2001 őszén elkezdődött Országos kompetenciamérések a 2007/2008. tanévtől kezdődően a közoktatásról szóló törvényben, majd pedig a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §-ában meghatározottaknak megfelelően a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében évente felmérik a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. Ehhez csatlakozott még 2015-ben az idegen nyelvi mérés. A képességmérések sora az idei tanévtől kiegészül a természettudományos ismeretek tesztelésével.

Elérhető tájékoztatók:

Az interneten számos tájékoztatót találnak azok, akik szeretnék átlátni az országos mérések célját, a lebonyolítás módját. Ezek közül leginkább az alábbit ajánlom:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/digitalis_orszmer/Orszagos_meresek_2022_tajekoztato.pdf

Itt mintafeladatokat is találnak a digitális mérések minden témakörére:

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo

Egyéni azonosító:

A 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók nem saját nevük megadásával, hanem egyéni azonosító kóddal vesznek részt a mérésben. Ezt a kódot hatodikos korukban kapják, és elkíséri négy őket éven át, így nyomon követhető kétévente a teljesítményük változása, tendenciái. A rendszerben a tanuló anonim módon szerepel, csak az iskola tarthatja nyilván a tanulók név szerinti kódlistáját, és azt más intézménynek, külső személyeknek nem adhatja ki. Kizárólag saját pedagógiai célok megvalósítása érdekében használhatja. (pl. felzárkóztatás, tehetséggondozás)

A háttérkérdőív fontossága:

A háttérkérdőívet a szülők gyermekükkel közösen töltik ki. Ez képet ad a tanuló szociális hátteréről, amely befolyásolja a teljesítményét. A kérdőív nyomán várható (kalkulált) eredményét a tényleges eredményével összevetve kiderül, hogy a tanuló képességei gyorsabban, lassabban fejlődnek-e az elvártnál.

A kérdőív kitöltése nélkül ezek a tendenciák nem számíthatók ki statisztikai eszközökkel. Tehát pusztán a tanulók egymáshoz mért tényleges eredményéből nem vonhatunk le megbízható következtetéseket.

A saját magához mért fejlődés a diák számára is fontos információ és az iskolának is fontos adat, hiszen ez tükrözi oktatásunk valódi színvonalát.

A fentebb megadott tájékoztató 7. oldalán részletesebb információkat olvashat a kérdőívekről.

Visszajelzés:

Minden diák azonosítója használatával egyéni visszajelzést kap saját teljesítményéről, de társainak adataihoz nem fér hozzá. Az idegen nyelvi mérés eredménye már június hónapban megtekinthető. A matematika, szövegértés és természettudomány eredmények feldolgozása azonban csak a következő év februárjára készül el. Ez érthető, hiszen a háttérkérdőívek és a korábbi mérések adatai alapján sok-sok összehasonlító számítást kell elvégezni egyénenként, ám a végeredmény igen látványos lesz, a tanuló külön kiértékelést kap minden egyes feladatára, sőt grafikonok is szemléltetik egyéni teljesítményét.

Az alábbi felületen tudja megtekinteni eredményeit az azonosítójával belépve:

https://www.kir.hu/okmfit/

Itt jegyzem meg, hogy a tavalyi tesztek feldolgozása még mindig nem készült el, az adatok nyilvánossá tételét az Oktatási Hivatal júniusra ígéri.

A mérési eredmény fontossága:

Mint azt korábban említettem, a diák számára azért fontos saját teljesítmények ismerete, mert így láthatja, hol vannak tudásában hiányosságok vagy kiemelkedő területek, mekkora fejlődésre képes két év alatt (azt már neki kell hozzátennie, hogy szorgalmas munkával vagy erőbefektetés nélkül).

Az iskola osztályok összteljesítményére vonatkozó részletezett adatokat kap az országos és a budapesti átlaghoz viszonyítva. Ezekből tervezhetők az osztályok további fejlesztésének irányai, és a konkrét tennivalók.

Az intézmény szakmai hozzáállása:

– Noha az intézményvezetőnek joga van BTM-es vagy SNI-s tanulókat felmenteni a mérések alól, nálunk ez nem szokás. Meggyőződésem, hogy minden tanulónak joga van kipróbálni és megismerni saját teljesítőképességét.

– A diákok teljesítményét nem osztályozzuk és nem számítjuk bele az év végi értékelésbe. Szeretnénk elérni, hogy belső indíttatásból, ne külső nyomásra igyekezzenek jól teljesíteni a diákok.

– Az összefoglaló értékelés eredményeit mindig figyelembe vesszük a következő tanév tervezésekor. Konkrét feladatokat határozunk meg egy-egy osztály fejlesztésére.

Kéréseink:

– Kérem, a tanulók és szüleik őrizzék meg a méréskor kapott egyéni azonosító kódot, mert éveken át minden eredményhez ezzel a kóddal tudnak majd hozzáférni.

– Kérem, töltsék ki az elektronikus háttérkérdőívet, hogy gyermekük teljesítményéről pontosabb képet kaphassanak, és az iskola is pontosabb adatok alapján tudjon további célokat kitűzni.

Érdeklődését és jövőbeli együttműködését köszönöm:

Baldaváriné Juhász Éva

     intézményvezető

2022. április 21.