A kiemelt figyelmet igénylő tanulókról

Mit jelent a BTM? Mi a BTMN? Kik tartoznak ebbe a körbe? Kik az SNI gyerekek? Mit jelent a tanulásban akadályozottság? Fogyatékos, korlátozott vagy sérült? Bizonyára minden szülő és pedagógus találkozott már ezekkel a kifejezésekkel, azonban a pontos meghatározásuk, ismeretük terén hiányosságokat tapasztalunk. Cikkünk segít az eligazodásban, a betűk mögötti tartalmak megértésében.

Pálvölgyiné Kozmér Krisztina (tagintézmény-igazgató, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. Számú Szakértői Bizottsági Tagintézmény) és Metzger Balázs (általános főigazgató-helyettes, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat) írásából közlünk részletet.

Nézzük meg, hogy a két nagy diagnosztikai kategória, a BTM és az SNI esetén mit takarnak a fogalmak, és mi alapján, milyen úton kerül a gyermek egyik vagy másik csoportba.

A nevelő-oktató munka legfőbb szabályozója a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Nézzük meg a köznevelési törvény struktúráját, hová is illik e két ellátási kategória!
2. Értelmező rendelkezések (4. §) 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

Tehát a fő gyűjtőfogalom a „kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló”.
Ide két nagy kategória tartozik:
– egyik a gyermekvédelem hatásköre,
– a másik a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló.

Ez utóbbinak három alkategóriája is van:
– a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (új fogalom a köznevelésben),
– a BTM,
– az SNI.
Tehát e gyerekek a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő kategóriába tartoznak.

Lássuk hát táblázatba rendezve, mi a különbség a két kategória között:

Forrás: https://ovonok.hu/2020/06/24128/