A tanítási és tanítás nélküli munkanapokról

A tanítási és tanítás nélküli munkanapokról

Az emberi erőforrások minisztere minden tanév megkezdése előtt rendeletet alkot az a soron következő tanév rendjéről. Idei szabályozónk a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről, amely tartalmazza a tanítási és tanítás nélküli napok számát, a szünetek és a kötelező mérések rendjét. A rendelet betartásával készül az iskolák éves munkaterve.

Az iskolai élet sokféle munkanapból áll. Tisztázzuk most azokat a fogalmakat, amelyeket minden szülő sokszor hallott már, de nem biztos, hogy pontosan értette jelentésüket, átlátta jelentőségüket.

Tanítási nap: Olyan nap, amikor órarend szerinti órák vannak. Legalább 3 megtartott óra már érvényes tanítási napnak számít.  A tanórákat általában az iskola termeiben tartjuk, de indokolt esetben kihelyezetten is megtarthatók pl. egy múzeumban, könyvtárban vagy akár osztálykirándulás, erdei iskola keretében is.

Tanítás nélküli munkanap: Olyan nap, amikor nincs tanítás, de kötelező foglalkozás van a tanulóknak vagy a nevelőtestületnek pl. pályaorientációs nap, amit a gyermekek számára szervezünk, vagy nevelési értekezlet, amelyet a pedagógusok számára szervezünk. Ez utóbbi esetben a diákoknak nem kell iskolába jönniük, de ügyeletet, iskolai étkezést  igénybe vehetnek.

Témanap: Olyan tanítási nap, amelyen minden órarendi óra egy előre kiválasztott témát dolgoz fel pl. fenntarthatóság, digitális kultúra, sport stb.

Projektnap: Legalább 3 órarendi óra megtartása után a gyerekek további két-három órában projektfoglalkozásokon vesznek részt.

Eltérő órarend szerinti nap: Ilyen például az első tanítási nap, amikor a tanulóknak általában több osztályfőnöki és kevesebb szakórájuk van, hiszen az évet úgy indítjuk, hogy újból ismertetjük az iskola házirendjét, beszélgetünk a tűz és balesetvédelmi szabályokról, esetleg az osztály saját szabályrendszert alkot magának a várható konfliktusok elkerülése érdekében.

„Ledolgozós nap”: Sokan nem értik, hogy pl. december 24-ét a gyerekeknek és a pedagógusoknak miért kell ledolgozniuk egy szombati napon, hiszen akkor már úgyis téli szünet lenne. Az ünnepnapok miatti munkanapcserék (amelyeket a nemzetgazdasági miniszter határoz meg) minden munkahelyre vonatkoznak, így az iskolákra is. Gondoljunk bele, ha pl. idén dec. 11-én szombaton zárva lennének az iskolák, akkor a munkába menő szülőknek gondoskodniuk kellene gyermekük aznapi felügyeletéről. Ha országos léptékben gondolkodunk, ez bizonyosan nagyon sok szülőt érintene.