Beszéljünk a házi feladatról!

A mindennapi tanulás természetes része a házi feladatok elkészítése, az otthoni tanulás is. A házi feladatok feladásának szabályait minden iskola Pedagógiai programjában és Házirendjében rögzíti.

Ez a cikk nem a szabályok ismertetésével, hanem a házi feladat értelmével, fontosságával foglalkozik.

Miért adnak a tanárok házi feladatot?

A jól megtervezett tanítási óra szerves része a jól megválasztott házi feladat, melynek célja többféle lehet:

 1. elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat – ezért fontosak a szóbeli leckék is
 2. készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat (műveleteket, szabályalkalmazást, sémát)
 3. önálló alkotó- és kutatómunkát végezni valamely témában (fontos a kreativitás és a motiváció fejlesztése szempontjából)
 4. biztosítani a diák számára az önellenőrzést (meggyőződni arról, hogy meg tudja-e csinálni segítség nélkül a feladatot, vagy újra át kell néznie az órán tanultakat, esetleg a szülő segítségét kell kérnie)

Ráadásul a házi feladatok nyomon követése elősegíti a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül mindennap együtt kell tanulni a gyermekkel, néha elég ellenőrizni, hogy mi volt a lecke, és az készen van-e.

Milyen lehet az írásbeli házi feladat?

 1. Lehet „hasonló”, az órán megoldott mintafeladathoz. Ez lehetővé teszi a tanult megoldási módszert átismételni, önálló megoldással elsajátítani. Elakadás esetén az órai feladat átnézhető és felhasználható. Segítenek a tankönyvi magyarázatok is.
 2. Másik lehetséges típus: a házi feladat elsajátíttatja, „gyakoroltatja” valamely szabály, képlet, művelet használatát több apró feladat által.
 3. Harmadik lehetséges eset, ha a házi feladat a tanórai munka „továbbgondolandó” változata, (kitekintés) amellyel felmérhető, ki képes továbbhaladni, ki rendelkezik ötletekkel, ki hajlandó gondolkodni, időt szánni az önálló problémamegoldásra.
 4. Az is lehet, hogy a házi feladat előkészít egy új témát, ezért gyűjtőmunkát, kutatást kell végezni, előfeltételezéseket kell megfogalmazni, esetleg mások véleményét kell megismerni adott témáról.
 5. Előfordulhat, hogy több felkínált feladat közül választhatja ki a diák, melyiket akarja elkészíteni otthon. Ez arra is alkalmat ad, hogy megélje, néha jó a könnyebb utat választani, de az is élmény lehet, ha a kihívást jelentő feladatnak akarunk megfelelni.

Gördülékenyebb, békésebb házi feladatkészítést szeretne?

Ezzel a címmel jelent meg egy írás az alábbi weboldalon. Ajánlom elolvasásra.

http://www.boldog-gyermek.hu/hirlevelek_2014_hazi_feladat_tippek.html

Hogyan segítsünk az otthoni tanulásban gyermekünknek?

Itt egy másik honlap írásából ragadtam ki részleteket, amelyet most közreadok:

Tanulást segítő praktikák otthonra

 • Előnyben az IKT-eszközök: Nemes Flóra szerint az információ jelentős részét vizuális formában kapjuk meg. A tanulás tanítása során aknázzuk ki az infokommunikációs eszközökben – fejlesztő szoftverekben, önálló tanulást segítő programokban – rejlő lehetőségeket, mert ezek is tehermentesítik a szülőt.
 • Emeljük ki a lényeget: „A lényegkiemelés mikéntjének megtanítása nagyon fontos, amire használhatunk színes kiemelő filceket, vagy gyűjthetünk együtt címszavakat. Ösztönözzük őket arra, hogy minél többet rajzoljanak, vagy készítsenek gondolattérképet” – tanácsolja a pedagógus.
 • Olvassunk együtt: „Jó praktika és jó élmény is egyben, ha közösen olvasunk a gyerekkel, mert sokszor a kötelező olvasmányok feldolgozása is krízis a családoknak. Lehet „stafétában” olvasni, amikor egy mondatot a gyerek, egyet a szülő, egy oldalt a gyerek, két oldalt a szülő olvas.”

Forrás: https://famiily.hu/hazi-feladat-kozosen-vagy-egyedul/

Értékelhető-e érdemjeggyel a házi feladat?

Igen. Sőt a be nem adott, vagy üresen hagyott házi dolgozatra adható elégtelen érdemjegy, ugyanúgy, mint az órán megírt vagy üresen hagyott dolgozatra.

Aki szeret az értékeléssel kapcsolatos panaszos esetekről olvasgatni, annak figyelmébe ajánlom az oktatási jogok biztosának honlapját.

https://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2011/ertekeles.html

Végezetül még egy jó tanács: Ne feledkezzünk meg arról, hogy akár kicsi, akár nagy a gyermekünk, mégis csak gyerek, akinek lételeme a játék, a mozgás. Ezekre mindig legyen idő, hiszen az egészséges testi-lelki fejlődéshez elengedhetetlenek.

Baldaváriné Juhász Éva