Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására