"Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország." /Kodály Zoltán/

küldetés

A Bókay Árpád Általános Iskola a XVIII. kerület legpatinásabb iskolája. Generációk jártak-járnak ide. Olyan gyermekközpontú intézmény, ahol a nevelő-oktató munka középpontjában az alkalmazható tudás közvetítése áll. Elődeink által megteremtett értékek mentén, a szülők bevonásával szeretetteljes, toleráns légkört teremtünk. Fontos, hogy diákjaink harmonikus környezetben, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó fogékony emberekké váljanak. Célunk az európai követelményeknek megfelelő innovatív iskola működtetése, ahol egyaránt jelen van a néphagyományok tisztelete, a helyi tradíciók és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség.

Kedves Érdeklődő!

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

A Bókay Árpád Általános Iskola Pestszentlőrinc első iskolája, 1902-ben alapította a Magyar Vallás-és Közoktatási Minisztérium.

Dr. Bókay Árpád által adományozott telekre épült az intézmény, melyben 1903-tól folyik a tanítás. Nevét, 1996-ban vettük fel. Az iskola jelenleg hivatalos neve:

Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola

Fenntartónk 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK).

A működtetési feladatokat a XVIII. Kerületi Önkormányzat, a Városgazda 18 Zrt. és a GESZ által látja el.

Névadónk előtt tisztelgünk minden évben a hagyományosan megrendezett

  • Országos Bókay Árpád Biológia Versennyel (a versenyt évekig rendeztük meg Krakkerné Berki Hajnalka tanárnő gondos irányításával),
  • „Bókay emléktúra a borvizek vidékén” címmel a Határtalanul! program keretében megvalósuló erdei iskolával, ahol hetedikes tanítványaink Székelyföld nevezetességeit nézhetik meg,
  • koszorúzással a Bókay-sírnál, a Fiumei úti sírkertben,
  • koszorúzással a Bókay-kertben, a Bókay szobornál.

Az alsó tagozat munkáját a néptáncórák, a szorobán foglalkozások teszik különlegessé. A felső tagozaton az általános iskolai tanrendet kiegészítve, természettudományi vagy nyelvi tagozaton tanulhatnak a gyerekek. Délutáni és iskolán kívüli programok színesítik az iskolai életet.

Iskolánk a székhelyén kívül a Bókay-kert területén lévő „Kisiskolában” is dolgozik, ide járnak a legkisebbek, és itt van az ebédlő is. A tornatermünk a régi katolikus kultúrotthonban van, ahol a katolikus óvodával osztozunk. A „Kisikolában” a Bókay-kert nagy zöldövezete, sportpályái adnak lehetőséget a jó levegőn a szabadidő eltöltésére a szünetekben, és a délután folyamán. Az iskola műfüves pályáját a délelőtti testnevelés órák, a dél körüli szabadidő, délután pedig a sportkörök keretében használjuk ki.

Az iskola sokadik tanévét éli. Elgondolkodtató, hogy eleink is itt koptatták az iskola lépcsőit, itt tanultak írni, olvasni, számolni. Pestszentlőrinc mindig is egy zártabb közösség volt, mint egy belvárosi iskolai körzet, így nem meglepő, hogy jelenlegi tanítványaink többségének szülei, nagyszülei, sőt dédszülei is ide jártak.

Pedagógiai munkánkat is átszövik a hagyományok, melyeket sikeresen ötvözünk modern technikákkal.

A gyermekek nem üres papírok, amire bármit ráírhatunk. Már „írással” együtt érkeznek az iskolába. A nem teljesen teleírt papírra, mi is szeretnénk még fontos dolgokat írni, de közben sok más helyről is írnak erre a papírra. A papír rendezett képének kialakítására törekszünk, hogy minden gyerek a képességeinek megfelelően felkészüljön a továbbtanulásra, és az odavezető úton ismerje meg önmagát, tegyen szert ismeretekre, tudásra, fedezze fel a világot, tudjon közösségben egymáshoz alkalmazkodva dolgozni.

És igen, legyenek rajzolt virágok, mosolygós fejecskék is azon a papíron!

Mert:

“Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.” 

/Kodály Zoltán/

térkép

telephelyek

Főépület

Wlassics Gyula u. 69.

Kisiskola

Szélmalom u.

Tornaterem

Kiss István u.

Díjak a Bókayban

informatika

történelmünk

Motívum
0
Az iskola életkora

"A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak." /Johann Wolfgang von Goethe/