Jelenlegi hely

Igazgatói utasítás

Igazgatói utasítás

Utolsó módosítás: 
2022.06.06 08:06

IGAZGATÓI UTASÍTÁS

A 2020/21. tanévben a magántanulók (egyén munkarendes tanulók) osztályozó vizsgáit 2020. június 7-14. időszakban hagyományos módon, tantermi kereteken belül szervezi meg iskolánk.

A magántanulók (egyéni munkarendes tanulók), amennyiben félévkor nem vizsgáztak (külföldi tartózkodás esetén Nkt. 54. § (1) bekezdése lehetőséget ad erre), akkor az egész éves tananyagból kell vizsgázniuk. Amennyiben ezek a tanulók szülői kérésre látogattak órákat vagy bekapcsolódtak a digitális oktatásba, lehetőség szerint az év végi osztályzat megállapításába ezt is beszámítjuk.

Ha tanuló a félév vagy tanév során elegendő érdemjegyet szerzett, az osztályozó vizsga alól mentesítjük.

Az osztályozó vizsga a 20/2012. (VIII. 30. ) EMMI rend. 64. § (3) bekezdésében leírtak szerint: „egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik”.

Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet készít a háromtagú osztályozó bizottság, melynek tagjai: az osztályfőnök, a tantárgyat tanító pedagógus és további egy pedagógus.

Az írásbeli és szóbeli vizsgák megszervezése és lebonyolítása az iskola Wlassics utcai épületében történik, és a tanulón valamint a vizsgabizottságon kívül más nem vehet részt rajtuk.  A vizsgát megelőzően az osztályfőnök telefonon is egyeztet a szülőkkel.

Az osztályozó vizsgáról való igazolt hiányzás esetén a tanuló 2021. augusztus 26-31. között pótló vizsgát tehet.

A vizsga során, ha a tanuló nem megengedett segítséget vesz igénybe, akkor a vizsgabizottság tagjai a vizsgát felfüggesztik és az esemény súlyától függően a következő döntéseket hozhatják zárt ülésen, a jegyzőkönyvbe rögzítve a szavazás eredményét: a vizsga osztályzatába  a segítséggel megoldott feladat nulla ponttal számít bele.

Igazolatlan távolmaradás esetén a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

Kérem, a fentiek tudomásulvételét és az eljárás minden résztvevőjétől a szabályok maradéktalan betartását!

 

Budapest, 2021. május 31.                                                               

Baldaváriné Juhász Éva

intézményvezető

Szerző: 
Rózsavölgyi Aponyi Krisztina