Jelenlegi hely

A XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

A teljes beszámoló itt olvasható:
http://biologiaverseny.hu/besz_2019.html

NTP-TMV-18-0099 XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

2018 tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program keretében nyílt pályázatot hirdetett a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására, amelyre iskolánk Kerek Világ Alapítványán keresztül nyújtottunk be pályázatunkat a XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny megszervezésére.

Nyertes pályázatunk kódszáma és címe: NTP-TMV-18-0099  XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny

A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. augusztus 27 - 2019. május 15.

A pályázat megvalósításához 750 000 Ft támogatást nyertünk.

A pályázatot Krakkerné Berki Hajnalka készítette.

Beszámoló az idei versenyről…

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny célja: a természetet szerető, érdeklődő gyerekek motivációjának felkeltése, megtartása, egészséges életvitelének, környezettudatos magatartásformáinak elmélyítése, tudatosítása, a későbbi pályaorientációra való felkészítés. Több hónapos folyamatos feladatmegoldással, kísérletek, megfigyelések elvégzésével a tevékenykedtető, kreativitást elősegítő ismeretszerzés megalapozása.

A versenyt a kezdetektől hasonló tematika alapján, két korcsoportban hirdetjük.

Benevezésként meghatározott témában pályamunkát kell készíteni, majd ezt követi a két komplex, kísérletezéseket, megfigyeléseket, természettudományi filmeket és írásokat feldolgozó feladatsor megoldása, majd a legtöbb pontot elérőknek az országos döntő.

Az idei tanévben a 7-8. osztályosok pályamunkáikat „Expedíció a természetben” címmel írták, amelyben valós, vagy elképzelt környezetben és időben egy expedíció tagjaként mutattak be különböző élőhelyeket, felfedezéseket, izgalmas kalandokat.

Az 5-6. osztályosok „Gyermekmesék állathősei” címmel írták munkáikat, felkutatva és bemutatva az állatokat, azok azon tulajdonságait, amiért a mesék szereplőivé válhattak.  

Versenyünkön kezdetektől fogva a benevezésként készített pályamunka feldolgozásaként kreatív alkotást is kell készíteni, amely a leírtakat mutatja be. Ezzel az a célunk, hogy az elméleti ismeretgyűjtés mellett az alkotó fantázia is minél jobban kibontakozhasson. Tudjuk, hogy ez nem kis munka, de azt is látjuk, hogy egy-egy modell, makett, társasjáték, rejtvény, stb. mennyi érzelmet fejez ki és mennyi ötletet rejt!

Az idei tanévben a II. korcsoportosoknál kiemelt figyelmet fordítottunk az emberi tevékenység környezeti állapotot befolyásoló hatásainak megismerésére, a klímaváltozásra, az ökológiai lábnyom csökkentésének lehetőségeire.  A versenyzők osztálytársaik körében végzett ökolábnyom számítási adatainak megismertetésével kicsit abban is bíztunk, hogy a kapott eredmények minél több fiatalt és családot gondolkodásra késztetnek, tudatosítva azt, hogy életmódszokásaik változtatásával ők is hozzájárulhatnak öreg bolygónk, a Föld gyógyulásához! Érdekes volt összehasonlítani a versenyen résztvevő iskolák ökolábnyom és karbonlábnyom adatait.

Az első korcsoportos versenyzőknél játékos formában kívántuk megismertetni nemzeti parkjaink sokszínű élővilágát. Daruka kalandjain keresztül egy filmbeli utazás során közösen szemlélhettük a Hortobágy lakóit.

A több mint fél évig tartó verseny során igyekeztünk a tudományos megismerés módszereit, az adatgyűjtést, a statisztikai megjelenítéseket, a klasszikus biológiát, a jelenkori technikai lehetőségeket is becsempészni a versenybe.

A pályamunkák és a két komplex feladatlap egységes szempontok szerinti értékelését követően kialakul a végső sorrend. A döntőre mindkét korcsoportból a legtöbb pontot elért 20-20 versenyzőt hívjuk meg.

A döntőt idén 2019. április 26-án tartottuk, ahol a diákok előzetesen megismert tematika alapján írásbeli és szóbeli versenyen vettek részt. Versenyünk egyik népszerű rendezvénye a tanulók munkáiból rendezett kiállítás, amelyet két héten keresztül látogathatnak az érdeklődők. A kiállítás hosszú ideje egy módszertani börze, ahol a legjobbak munkáiból lehet ötleteket gyűjteni.

Versenyünk elismertségét jelzi, hogy számos biológia tagozatos gimnázium a felvételinél beszámítja a Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen elért helyezéseket.

Régóta nyomon követjük egykori döntős versenyzőink életútját és nagyon örülünk annak, hogy milyen sokak pályaválasztásában játszott szerepet a Bókay Árpád Országos Biológiaverseny, milyen sokan választottak biológiával kapcsolatos továbbtanulást, hivatást!

Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki az idei versenyzőknek, felkészítő kollégáknak, segítő családtagoknak, hogy ilyen kitartóan, csaknem egész tanévben együtt kalandoztak velünk a Biológia Csodálatos Birodalmában!

A 2018-2019-évi XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny végeredménye:

I. korcsoport 5-6. oszt.

1. helyezett: Novák Sára    Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola

2. helyezett: Müller Sarolta Kaposvár Kodály Zoltán Általános Iskola

3. helyezett: Kiss Balázs Vésztő Szabó Pál Általános Iskola és AMI

II. korcsoport 7-8. oszt.

1. helyezett: Ördög Lili Szeged Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és AMI

2. helyezett: Legoza Ádám Keszthely Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI

3. helyezett: Szabó Márton Szeghalom Péter András Gimnázium és Kollégium

Budapest, 2019. április 26.                                         
Krakkerné Berki Hajnalka                                                                                             
szakmai vezető