Jelenlegi hely

Hagyomány és tudomány

A teljes beszámoló itt érhető el:
http://okosuli.hu/beszam_2019.html
 

Beszámoló az NTP-MTTD-18-0119 
Hagyomány és tudomány a természeti kalendáriumunkban pályázat megvalósításáról

2018. tavaszán az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a matematikai, a természettudományos és a  digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására, amelyre iskolánk Kerek Világ Alapítványán keresztül nyújtottuk be a pályázatunkat.

 

Nyertes pályázatunk kódszáma és címe: NTP-MTTD-18-0119 Hagyomány és tudomány a természeti kalendáriumunkban

A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. szeptember 05- 2019. június 30.

A pályázat megvalósításához 1200 000 Ft támogatást nyertünk.

A pályázatot Krakkerné Berki Hajnalka készítette.

 

A Bókay iskolában mindig nagy gondot fordítottunk az élő környezetben történő természetismeret és biológia tantárgy tanítására. Intézményünkben nagy hagyományai vannak az erdei iskoláknak, örökös ökoiskolaként a fenntartható életmódra nevelésnek. A Nemzeti Tehetség Program keretében már több projektet megvalósítottunk.

Jelen pályázatunk keretében 20 tanulóval olyan természeti kalendáriumot készítettünk, amelyben a népi időjóslások figyelembevételével a hagyomány és a tudomány összefüggéseit, cáfolatát kutattuk. A program során saját méréseket, megfigyeléseket végeztünk, amelyeket régi tudományos és népi időjárási feljegyzésekkel is összehasonlítottunk. A megfigyelésekhez egyszerű modelleket, időjárási megfigyelési eszközöket is készítettünk.

A kalendáriumot a www.okosuli.hu honlapon minden hónapban megjelenítettük, amelyet kiegészítettünk tudósnaptárral, de a hónap napjaira kattintva az érdeklődök interaktív módon megtudhatták, hogy melyek az időjós napok, zöld jeles napok, milyen a holdfázis, melyek a legfontosabb kerti teendők. A naptár elkészítése, a napi időjárási feljegyzések komoly, kitartó munkát igényeltek, amelyet differenciált módon valósítottunk meg. A tehetséggondozó program része volt a dombágyásos kertészkedés is.

 A programhoz 3 napos szaktábor is kapcsolódott, amelyről a www.okosuli.hu  honlap Vértesboglár-természettudományos tábor menüben részletesen beszámoltunk.

A programban résztvevő gyerekek a sok új ismereten kívül betekintést kaphattak a tudományos megfigyelés és kutatás módszereibe, valamint a jelenkori tudásmegosztás lehetőségébe is, miközben sokoldalúan fejlődött a matematikai, logikai, természettudományos és digitális kompetenciájuk, együttműködő készségük, valamint problémamegoldó gondolkodásuk és kreativitásuk is.

Napjainkban mind többet hallhatunk-olvashatunk az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásairól, a klímaváltozásról, így az időjárással kapcsolatos megfigyeléseink régi adatokkal, népi időjóslással való összehasonlítása igencsak időszerű volt.