Jelenlegi hely

Tájékoztatás a 2019/2020. tanév befejezéséről

Tisztelt Szülők!

Bizonyára értesültek már a médiából Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkár bejelentései nyomán a karantént lazító intézkedésekről. A bejelentésben szereplő elvárások és a jelenleg érvényben lévő rendeletek alapján az alábbi tájékoztatást adom a tanév befejezésének helyi rendjéről:

  1. Tanítás: Folytatódik a digitális oktatási rend a tanítási idő lezárásáig, azaz 06. 15-ig. Az iskolában kontakt tanórák nem tarthatók. 10 fős csoportoknál magasabb létszámot érintő foglalkozások nem tarthatók. Kirándulások a tanév lezárásáig, azaz bizonyítványosztásig nem szervezhetők.
    2020. június 2-tól az intézmény tanulók számára látogatható, amennyiben egyeztetett foglalkozáson, osztályozó vizsgán vagy ügyeleten vesznek részt.
  2. Felzárkóztató, pótló foglalkozások, konzultációk: Az iskolában a pedagógusok egyéni döntései alapján felzárkóztató foglalkozások, szóbeli feleltetések, osztályozó vizsgák, dolgozatírások szervezhetők, de kizárólag egyénileg vagy 10 főnél nem nagyobb csoportnak. Ezekre a tanulók egyénileg behívhatók. A behívás időpontjáról és indokáról a szülőt írásban kell tájékoztatni.

A foglalkozások megtartására munkanapokon 8.00 és 13.00 óra közötti időpontba kerülhet sor.

  1. Ügyelet: Június 2- 26-ig terjedő időszakban a szülők ügyeleti ellátást kérhetnek gyermekük számára az iskolában. Az étkezést az eddig megszokott jogosultságok alapján lehet kérni. Az ügyeleti csoportok max. 10 fővel szervezhetők meg, amelyhez az iskola ügyeletes pedagógust vagy pedagógiai asszisztenst biztosít. Az ügyeletes nevelő tanórai foglalkozást, korrepetálást nem tart. Felügyeli, ebédelteti a tanulókat, szükség esetén segíti őket feladataik elkészítésében. Az ügyeletet mindaddig a főépületben szervezzük meg, amíg a létszám miatt nem indokolt a kisiskola megnyitása.

Az ügyeletesek napi beosztását az intézményvezető vagy helyettese látja el.

Az ügyeletet érintő ügyekben (pl. ügyeletes nevelő személye, ügyelet helyszíne stb.) szülői kéréseket nem áll módomban figyelembe venni a munkaidő-szervezés egyéb szempontjai miatt.

  1. Osztályozó vizsgák: Az iskola honlapján szereplő Igazgatói utasítás szerint kell eljárni azon tanulók esetében, akik a tanév során felhalmozódott mulasztásaik vagy egyéni tanrendjük miatt nem rendelkeznek annyi jeggyel, hogy értékelhetők lennének.
  2. Tagozat: A következő tanévtől 1. és 5. évfolyamon bevezetésre kerül az új Nemzeti Alaptanterv. A pedagógiai programunk módosítás alatt áll. Tagozat helyett emelt szintű oktatást tudunk majd biztosítani a leendő 5. évfolyam számára. A jelenlegi 4. osztályosok szüleit külön levélben tájékoztatjuk az emelt szintű oktatás választásának lehetőségeiről és szabályairól. A 4. évfolyamos tanulók képességmérésére 2020 szeptemberében kerül sor.
  3. Napközis tábor: A kerületi önkormányzat az idén is szervez nyári napközis tábort. Erre az igények felmérése megtörtént. További tájékoztatást a későbbiekben adunk.
  4. Ballagás: A 7. és 8. osztályok osztályfőnökeivel egyeztetett módon oldjuk meg az idei ballagást.
  5. Évzáró, bizonyítványosztás: Hagyományos tanévzáró ünnepély nem lesz. A bizonyítványosztást és a jutalomkönyvek átadását két napra szétosztva lépcsőzetes időbeosztással széthúzva szervezzük meg. Ezen a tanulóknak nem kötelező részt venni. A pontos időbeosztásról később adunk tájékoztatást. A bizonyítványok átvehetők lesznek majd a nyári ügyeleti napokon is.

 

    2020. 05. 22.         

Baldaváriné Juhász Éva

mb. intézményvezető