Jelenlegi hely

Általános tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról

 Az "etika" és a "hit- és erkölcstan" tantárgy kötelezően választható valamennyi tanuló részére. "Etika" órán a tanító, a "hit- és erkölcstan" órán a hitoktató foglalkozik a gyerek csoporttal. 

Iskolánkban a következő felekezetek tartanak hit- és erkölcstan foglalkozásokat: római katolikus, református, evangélikus, hit gyülekezete. 

A Magyarországon hivatalosan bejegyzett egyházak közül bármelyik választható. Ezt a beiratkozás alkalmával jelezni szükséges!