2022/2023. tanév

Név

 

Ángyán Katalin Virág

német
nyelv, lengyel nyelv

Balatoni Brigitta

tanító,
4.b osztályfőnöke

Baldaváriné Juhász Éva

intézményvezető,
magyar nyelv és irodalom

Baloghné Virág Erika

tanító

Barbócz Judit

testnevelés

Bertalanné Kovács Tímea

tanító

Burka Erika

tanító,
4.a osztályfőnöke, etika

Czigány Andrásné Végh Réka

német
nyelv, történelem,

5.b
osztályfőnöke

Csigóné Vörös Anita

tanító,
3.b osztályfőnöke

Devánszki Erika

biológia,
földrajz, természettudomány, 6.c osztályfőnöke

Farkas György

ének,
napközi

Gorzsás Mária

tanító

Grasselly Emese

tanító,
2.b osztályfőnöke

Hámoriné Szabó Anikó

tanító

Havril István

rajz és vizuális
kultúra, történelem, 7.b osztályfőnöke

Hinkó Ágnes

tanító

Doncso Rita

tanító,

angol
nyelv

Ilkeiné Kupai Valéria

intézményvezető-helyettes

felső
tagozat,

történelem,
német nyelv

Kiss Gáborné Vizi Mária

tanító,
2.c osztályfőnöke

Kiss Orsolya

magyar
nyelv és irodalom,

angol
nyelv

Klement Katalin

magyar
nyelv és irodalom,

angol
nyelv

Kovács Zoltán

testnevelés

Lakatosné Garadnay Erzsébet

intézményvezető-helyettes,

alsó
tagozat

Ludvig Melinda

történelem,
etika

Molnár
Veronika Mária

tanító,
könyvtár

Nagyághy Katalin

tanító,
2.a osztályfőnöke

Pasqualetti Andrea

tanító

Polizosz Elena Adél

tanító

Porkolábné Jakus Ildikó

angol nyelv, történelem, földrajz,
7.a osztályfőnöke

Pozsgainé Szemán Mária

biológia,
természettudomány

Seresné Patkó Ildikó

matematika,
kémia

Suszter Balázs

informatika,

magyar
nyelv és irodalom,

8.a
osztályfőnöke

dr. Téren Gyöngyi

magyar
nyelv és irodalom,

6.b
osztályfőnöke

Ujvári Rita

angol
nyelv, etika

Varga Ildikó

tanító,
2.a osztályfőnöke

Veres Ildikó

matematika,
fizika,

8.b
osztályfőnöke

Zankó Adrienn

angol
nyelv, történelem,

6.a
osztályfőnöke